Қала құрылысы, сәулеттік және құрылыстық жобалау

Біздің компаниямен орындалатын құрылыстық жоба барлық үлгідегі тұрғын үй және өндірістік ғимараттар мен олардың инженерлік инфрақұрылымын кешенді жобалауды қамтиды, ол азаматтық және өнеркәсіптік нысандарды жобалау тәжірибесінде негізделген, оның ішінде энергетикалық сектор мен сумен жабдықтау және су бұру нысандар.

Біз бас жобалаушының функциясын атқарамыз, қала құрылысы шешімдерінен бастап техникалық-экономикалық негіздемелер мен құрылыстық жобалауға және жобаның сараптамалық оң қорытындысын алуға дейін кешенді сүйемелдеуді әзірлейміз. Біздің компаниямен ұсынылатын кешенді құрылыстық жобалауға технологиялық және сәулет-құрылыстық жобалау, арнайы жоба бөлімдерін әзірлеу, сондай-ақ сыртқы инженерлік желілер бойынша шешім қабылдау, бұл ретте құрылыс учаскесінің инженерлік инфрақұрылымының бастапқы деректерін жинау және талдау маңызды аспектісі болып табылады.

Сондай-ақ, консорциум құрамында серіктес ретінде бірлескен жұмыс барысында ірі жобаларды іске асыру кезінде барлық үлгідегі тұрғын үй және өндірістік ғимараттар мен олардың инженерлік инфрақұрылымын құрылыстық жобалаудың жекелеген бөлімдерін орындаймыз. Бұл сәулеттік-құрылыстық және конструктивтік бөлімдері, ғимараттар мен құрылыстардың ішкі және сыртқы инженериясы бойынша жобалау құжаттамасы, бас жоспарлары мен сметалық құжаттаманы, қоршаған ортаны қорғау және өнеркәсіптік қауіпсіздік бойынша жоба бөлімдерін орындаймыз.

Құрылыстық жобалау барысында тапсырыс берушінің қалауын ескере отырып икемділік тәсілдерін қолданамыз, өнеркәсіптік, коммуналдық және әлеуметтік ғимараттар мен құрылыстардың барлық типтері бойынша жобалау жұмысын орындауда тәжірибеліміз – қойылған міндеттерді сапалы да заманауи орындау біздің жобалау ұйымның кепілдігі болып саналады.

Наверх