Маңғыстау облысы, Астрахань-Маңғышлақ құбырымен су көлемін арттыру үшін суқұбырлық сорғы станциясы

Маңғыстау облысы, Астрахань-Маңғышлақ құбырымен су көлемін арттыру үшін суқұбырлық сорғы станциясы

Нысанның атауы: «Астрахань-Маңғышлақ cу құбырымен су көлемін арттыру үшін САС-5 қайта құру».

Кезең: Жұмыс жобасы.

Мақсаттары мен міндеттері: Біріктірілген газ-химия кешенінің (БГХК) қажеттіліктеріне (көлемі тәулігіне 33,500 м³ су) су беру ұйымдастыру үшін Астрахань-Маңғышлақ құбыры бойынша су көлемін тәулігіне 150,000 м³ дейін арттыру.

Тапсырыс беруші: «ҚазТрансОйл» АҚ.

Наверх