Өнеркәсіп объекттер жалпы тізбесі

Өнеркәсіп объекттер жалпы тізбесі

"ЖЭО-БАС. Өнімділігі 400 м/сағ су дауындау кешені" және "БҚЦ. 5 қазандыққа арналған қазандық станциясы" нысандарының құрылысына ЖЖ орындау

"ЖЭО-2. Отынмен қамтамасыз ету цехы. Вагонаударғышттар 1, 2" ТЭН жобасын әзірлеу

"Өскемен қаласындағы Шығыс Қазақстан облысының Металлургия орталығының көмір және құрамында көміртегі бар материалдарды өңдеу технологияларын дайындау учаскесі" ЖЖ әзірлеу

"Жезқазған ЖЭО-да ұнтақтау-фрезерлік машиналарын орнатумен вагонаударғышты техникалық қайта жарақтандыру" жобасын әзірлеу

ВБС-93-М1 вагонаударғышын ауыстыру жобасын әзірлеу

ЖШС "Kazakhmys Energy" (Қазақмыс Энерджи) ГРЭС күл үйіндісінің қолданыстағы аймақтарын қосалқы жағалауға қоршау бөгеттерін салу» жұмыс жобасын әзірлеу

Вагонаударғыш ауыстыру жобасын әзірлеу (Топар)

ОКЦ шарты бойынша ҰФМ орнату арқылы вагонаударғыш ауыстыру жобасын әзірлеу

У-9 конвейерлік таспа галереясының жөндеу-қалпына келтіру жұмыстарының жұмыс жобасы

ТА № 2, 3, 6 ст. топтық басқару қалқанының құрылыс бөлігін жобалау

"Газ цехы. Жалпы зауыттық 3020 мм құрайтын домна газ коллекторы" жұмыс жобасын орындау

Қуаттылығы жылына 175 мың тонна және жылына 600 мың тоннаға дейін ұлғайту мүмкіншілігі бар Қарағанды кешенді қорытпалар зауыты

УОФ-2 кәсіпорны, "Восточная" орталық өңдеу зауытының ғимараттары мен құрылыстарын техникалық тексеру

"Жамбыл облысы, Қордай ауылы, Қоғадыр кен орнындағы өнімділігі 250 т/сағ стационарлық ұсатып-сұрыптау кешенін қайта құру» жұмыс жобасы аясында ұсатып-сұрыптау кешенін орнатудың жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу"

"ВРС-134 вагонаударғышын орнату" жұмыс жобасын әзірлеу

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ КД "Восточная" орталық өңдеу зауыты "Углеприем" цехының мөлшерлеу және жинақтау бункерлерін күрделі жөндеу" жұмыс жобасын әзірлеу

Саранская шахтасындағы ЦОКС-2 ауданының өнеркәсіп алаңының желдетуін қайта құру бойынша жұмыстар кешенінің жұмыс құжаттамасын әзірлеу

"Саранская" шахтасының құрылыс конструкцияларының жұмысқа жарамдылығын қалпына келтіру бойынша ұсыныстар әзірлеу және сараптамалық зерттеу, техникалық жағдайын бағалау

"ГТҚГ. Конвертерлік газды тазартудың № 4, 6 радиалды тұндырғыштарын жаңғырту" нысаны бойынша кешенді жұмыстарды жүргізу

"№ 2 оттегі станциясынан басқару пунктіне дейінгі технологиялық құбырлардың пайдалану сипаттамаларын қалпына келтіру" жұмыс жобасын әзірлеу

"ОСС. ДП-1 № 1 шлам станциясы радиалды тұндырғышын жаңғырту" инвестициялық жобасы бойынша жұмыстарды орындау

ОЗЗ құрылыс конструкцияларын техникалық тексеру

"ОСС. Су құбырларын жобалау" жұмыс жобасын әзірлеу

"Күл үйіндісінің № 3 секциясын ағымдағы жөндеу" нысаны бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары

Балқаш ЖЭО тасталым көздерінде нақты уақыт режимінде деректерді қашықтықтан жіберу жүйесін енгізу жобасын әзірлеу

Топар ГРЭС тасталым көздерінде нақты уақыт режимінде деректерді қашықтықтан жіберу жүйесін енгізу жобасын әзірлеу

Жезқазған ЖЭО тасталым көздерінде нақты уақыт режимінде деректерді қашықтықтан жіберу жүйесін енгізу жобасын әзірлеу

"Қазандық цехының бірінші кезегінің газ құбырларын (түтін жолдарын) қайта құру" жобасы бойынша жобалау-іздестіру жұмыстары

"ЛПЦ-1. Әдістемелік пештер. Коксты домна газын байыту үшін сұйытылған газды жеткізу" жобасын әзірлеу

УТТ УД "АрселорМиттал Теміртау" АҚ Шахтинск филиалының өндірістік алаңында толық туннельді автоматты автобус жуудың жұмыс жобасын әзірлеу бойынша жұмыс

ККЦ. № 1 қазандықты жөндеу. Жобалау

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ КД Қарағанды жүктеу-көлік бөлімінің тазарту құрылыстарын қайта құру» жұмыс жобасын әзірлеу

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ "Казахстанская" шахтасының өнеркәсіптік алаңында жаңа қазандықтың толық кешенін салудың жұмыс жобасын әзірлеу

ЖЭО-ПВС. № 1-8 қазандықтың домна газы мен кокс газына арналған газ құбырын қайта құру. Жобалау

Жезқазған ЖЭО-ның ЖОФ № 1, 2 жаңа қалдық қоймасына күл құбырын қайта құруды жобалау бойынша жұмыстар

"АМТ" АҚ нысанын тексеру, инженерлік іздестіру, жобалау, сараптамаларды техникалық қамтамасыз ету, авторлық қадағалау және іске қосу бойынша жұмыстарды жүргізу. Азотты пайдаланатын КХП-да кокс газының тұтануын болдырмау шараларын әзірлеу»

"АрселорМиттал Теміртау" АҚ УД "Тентекская" шахтасының аумағына ағынды суларды тазарту құрылыстарын салу» жұмыс жобасы аясында жобалық-сметалық құжаттаманың бөлімдерін әзірлеу

"КХП. Химиялық өңдеу цехы. Өнімділігі 145 000 м³/сағ коксты газды тазарту жүйесі. Оңтайландыру – жобаның реинжинирингі" инвестициялық жобасының жұмыс жобасын оңтайландыру

Қарағанды ЖЭО-3 № 2 күл үйіндісінің 3 секциясының қоршау бөгетін нығайту бойынша жұмыстық жобаның бөлімдерін әзірлеу

"Домна цехы. № 2 домна пешіне тас көмір смоласын жеткізу" инвестициялық жобасының жұмыс жобасын әзірлеу

"КХП. Химиялық өңдеу цехы. Өнімділігі 145 000 м³/сағ коксты газды тазарту жүйесі. Оңтайландыру – жобаның реинжинирингі" инвестициялық жобасының жұмыс жобасын оңтайландыру

"Қарағанды ЖЭО-2 бас корпусының В-Е осі 36-48 қатарларындағы ғимаратын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары» жобасының жұмыс жобасын әзірлеу және авторлық қадағалауды жүзеге асыру

"Қарағанды ЖЭО-2 бас корпусының А-Е осі 36-53 қатарларындағы ғимаратын жөндеу-қалпына келтіру жұмыстары. № 7 қазандық» инвестициялық жобасы бойынша қосымша жұмыстарды жүргізу

Болат балқыту өндірісі. ОТЦ. № 1-2 түрлендіргіштерді орнату. Жобалау

Болат балқыту өндірісі. ОТЦ. № 1-2 түрлендіргіштерді орнату. Жобалау. Пропан-бутанмен жабдықтау жүйесі

Металл конструкцияларын 11.300 ҮҚМ-1, 2 "АрселорМиттал Теміртау" АҚ биіктік белгісінде техникалық байқаудан өткізу

"Восточная" орталық өңдеу зауытының "Обогащение" цехында флотациялық машиналарды ауыстырудың жұмыс жобасын әзірлеу

Вакуумдық сүзгіні ауыстырудың жұмыс жобасын әзірлеу

Наверх